ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง
Chaicharoen Lomsak Construction

 

หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง
เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาแล้วกว่า 20 ปี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำหน่ายวัสดอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุโครงสร้าง วัสดุรากฐาน วัสดุตกแต่งต่อเติม รวมไปถึงระบบประปาและไฟฟ้า ในราคายุติธรรม เรายินดีให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจเพื่อประโยชน์ลูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

โทรศัพท์
056-745169-70 , 701635 แฟกซ์ 056-701680
141 หมู่ 1 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110